27 Mayıs 2017 Cumartesi

Su Ürünleri Bölümü / Fisheries DeptSU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ


Su Ürünleri Bölümü Ziraat Fakültesinin ilk kurulan bölümlerinden biridir. Fakat öğretim elemanı eksikliği nedeni ile öğrenci alamamaktadır. Bu nedenle bölümümüzün mevcut faaliyetleri daha çok araştırma ve üretime yöneliktir. Özellikle Kahramanmaraş bölgesinde kültür balıkçılığının geliştirilmesinde bölümümüzün katkıları olmuştur. Su Ürünleri Bölümü şu an için Sır Baraj Gölü’nde 40 Ton/yıl kapasiteli bir kafes ünitesine sahip olup döner sermaye desteği ile alabalık üretimi yapılmaktadır. Bunun yanında aynı işletmede aquakültür araştırmaları sürdürülmektedir. Bölümün diğer bir araştırma alanı Kahramanmaraş bölgesinde ve Ceyhan Nehri ve kollarında yaşayan sucul organizmalarla ilgili araştırmalardır. Bu kapsamda bölgedeki sucul ekosistemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri araştırılmaktadır.

FISHERIES DEPARTMENT